Invloed van luchtbeweging van vochttransport in de kas.

Binnen
°C
%
g/kg
Lucht tussen gewas
°C
%
g/kg
Ventilator luchtbeweging
m3/m².uur
Vochttransport door gewas
m
gr/m².uur
cm/sec
gr/m².uur


Vochttransport
  • Zonder luchtbeweging vindt transport van vocht vanuit het gewas alleen plaats door diffusie.
  • Diffusie ontstaat als de absolute vochtigheid tussen het gewas hoger is dan de absolute vochtigheid in de kaslucht.
  • Diffusie is afhankelijk van concentratieverschil (g/kg) en afstand (gewashoogte).
  • Diffusiesnelheid van vocht in de kaslucht is erg laag -> gemakkelijk vochtophoping tussen het gewas.
  • Al bij geringe luchtbeweging door ventilatoren wordt het vochttransport sterk bevorderd.
De algemene aanname is dat vocht zich door diffusie snel in de kas verspreidt zodat de absolute vochtigheid overal vrijwel het zelfde is.

Is dat werkelijk zo?

Stel de ventilatorsnelheid in op 0 m³/m².uur en de RV tussen het gewas op 95%. In het tabblad "ventilatiesnelheid" kunt u desgewenst de kastemperatuur en RV veranderen voor uw eigen teelt.
Lees af hoeveel vocht er in gr/m².uur vanuit het gewas naar de rest van de kas door diffusie getransporteerd zal worden.

Is dat voldoende om de gewasverdamping af te voeren?
Als te weinig vocht wordt afgevoerd; wat zal er dan gebeuren met de RV tussen het gewas?
Zet de RV op 100%. Merk op dat ook nu de afvoer door diffusie laag blijft.

Varieer de instelling van de gewashoogte.

Wat betekent dit voor het vochttransport?

Hoe hoger en dichter het gewas is, hoe meer het vocht zal ophopen.

Wat betekent bovenstaande voor de gewasverdamping in een kas zonder luchtbeweging?
De ventilator zorgt voor luchtbeweging tussen het gewas.

Stel de ventilator in op 10 m³/m².uur en lees af wat de luchtsnelheid is in cm/sec.
Probeer een idee te vormen van deze snelheid door uw hand door de lucht te bewegen. Als de luchtsnelheid 6 m³/m².uur is in een kas van 6 meter hoogte, betekent dit dat de kasinhoud gemiddeld 1x per uur "door elkaar geroerd" wordt.
Varieer de ventilatorsnelheid en beoordeel het effect op het vochttransport in de kaslucht en bedenk wat dit betekent voor de plant.