Invloed kastemperatuur en RV op ventilatiesnelheid en CO2 verlies.

Buiten
°C
%
ppm
g/kg
kJ/kg
Binnen
°C
%
ppm
g/kg
kJ/kg
Straling van de zon
W/m²kas
W/m²kas
kg lucht/m².uur
kg/ha.uur
Vochtafvoer kas
gr/m².uur


Ventilatiesnelheid
  • De energieinhoud van lucht neemt toe bij stijgende temperatuur en vooral ook bij stijgende RV.
  • Om de instraling van de zon af te voeren moet kaslucht met hoge enthalpie uitgewisseld worden door buitenlucht met lagere enthalpie.
  • Energieafvoer is enthalpieverschil binnen-buiten maal ventilatiesnelheid in kg/m².uur.
  • Naarmate er meer lucht uitgewisseld wordt gaat ook meer CO2 verloren.
  • CO2 verlies is verschil concentratie binnen-buiten maal ventilatiesnelheid.
  • Door enthalpie kaslucht maximaal hoog te laten worden, kan ventilatiesnelheid en dus CO2 verlies beperkt worden.
Zet in het tabblad "Energieschermen" zonodig de resulterende K-waarde op 7 W/m².K.
Zet in het tabblad "VochtAfvoer" zonodig de buitentemperatuur op 15 °C, en de RV op 70%.
Zet de CO2 op 400 ppm met de schuif, of door 400 te typen in het vakje.
Kies nu een voor u gebruikelijke combinatie van kastemperatuur en RV en straling. Bijvoorbeeld 24 °C, 70 % RV en een straling van 700 W/m².
Lees de enthalpie (de energie inhoud) van de kaslucht af en vergelijk die met de enthalpie van de buitenlucht. Varieer de temperatuur van de kaslucht en de RV en kijk naar het effect.

Wat valt op?
Kijk nu ook naar de benodigde ventilatiesnelheid in kg/m².uur Als u dit wilt vergelijken met ventilatievoud in m³/m³ dan moet dit getal gedeeld worden door de kashoogte en het soortelijk gewicht van lucht.
Een ventilatie snelheid van 60 kg/m².uur bij een kas van 5 meter hoog betekent dat de gehele kasinhoud ca 10 x per uur ververst wordt met buitenlucht. De binnenkomende energie van de zon wordt afgevoerd door kaslucht met een hoge enthalpie te vervangen door buitenlucht met een lagere enthalpie.
Stel nu de CO2 concentratie in op bijvoorbeeld 200 ppm boven buitenniveau en kijk bij verschillende kastemperaturen en RV waarden hoeveel CO2 er naar buiten gaat.

Wat is uw eigen maximale doseersnelheid?

En welke CO2 concentratie bereikt u daarmee in de kas?
Controleer of uw praktijk ervaring klopt met het rekenmodel.
Vergelijk een situatie van 55% RV met die van 85% RV in de kas en kijk hoeveel dit bespaart op CO2 dosering bij de zelfde CO2 concentratie in de kas.
Varieer de straling van de zon en bekijk het effect.
Varieer de RV waarde buiten en bekijk het effect.

Wat is uw conclusie?