Invloed buitentemperatuur en gewasverdamping op energiebehoefte kas (geen straling).

Buiten
°C
Kas
W/m².K
Binnen
°C
Gewas
gr/m².uur
W/m²
m³/ha.uur


Energiebehoefte
  • Energiebehoefte is evenredig met verschil buitentemperatuur - kastemperatuur maal de K-waarde.
  • K-waarde lager dan 7 te realiseren door schermen, zie het rekenmodel Energieschermen.
  • Gewasverdamping onttrekt warmte (energie) aan de kaslucht.
  • In een zeer goed geschermde kas bepaalt de gewasverdamping de energiebehoefte.
  • Het is dus van belang de gewasverdamping te beperken tot wat strikt noodzakelijk is.
Stel de gewasverdamping in op 0 gr/m².uur en zet de buitentemperatuur gelijk aan de binnentemperatuur.
Constateer dat de energiebehoefte nu ook 0 is.

De K-waarde is maatgevend voor de isolatie eigenschappen van de kas. Een waarde van 7 geldt voor een gangbare Venlo kas zonder energiescherm. Dit betekent dat er 7 W/m² energie (warmte) nodig is om 1 graad verschil tussen binnen en buiten te handhaven.
Controleer dit door de buitentemperatuur 1 graad te verlagen en vervolgens 10, 20 en 30 graden te verlagen.
Hoe groter het temperatuurverschil binnen-buiten hoe hoger de energiebehoefte en het gasverbruik.

Wat is de maximale capaciteit in W/m² of m³ gas/ha.uur voor uw eigen kas?

Welke minimale buitentemperatuur is voor u toelaatbaar zonder scherm?
In het tabblad "Ventilatiesnelheid" kunt u desgewenst de kastemperatuur veranderen voor uw eigen teelt.
De gewasverdamping kost ook energie.

Zet de buitentemperatuur terug naar een gangbare waarde en bekijk welk effect de gewasverdamping heeft op de totale energiebehoefte.

Hoeveel verdamping levert uw eigen gewas in gr/m².uur in de nachtperiode?
Voor een volwassen tomatengewas wordt rond 25 gr/m².uur aangenomen.