De invloed van energieschermen op energiebehoefte.

Buiten
°C
Kas
W/m².K
W/m².K
W/m².K
W/m².K
W/m².K
Binnen
°C
W/m²
m³/ha.uur


Energieschermen
  • Energiebehoefte is evenredig met verschil buitentemperatuur - kastemperatuur maal de K-waarde.
  • Elk type scherm kan een andere K-waarde hebben.
  • Bij meerdere schermen is de resulterende K-waarde geen eenvoudige optelling maar gebaseerd op de relatieve bijdrage van elk scherm.
  • NB: Meer dan 1 scherm leidt ook tot minder uitstraling van het gewas omdat het onderste doek ongeveer dezelfde temperatuur zal hebben als de kaslucht. Dit effect is niet meegenomen in de berekening.
  • Gasverbruik is gebaseerd op standaard Gronings aardgas 31,65 MJ/m³ (onderwaarde).
Stel de buitentemperatuur in op 20 graden lager dan de kastemperatuur en kies bij alle 3 energieschermen voor "Geen scherm".
Stel de K-waarde kas in op 7 W/m².K. Dit is een gangbare waarde voor een kas zonder scherm en de ramen geheel gesloten.
De energiebehoefte zou nu op 140 W/m² moeten staan. Dit is een gangbare nominale capaciteit van de verwarmingsinstallatie.

Geldt dit voor uw kas ook?
Kies nu één van de energieschermen en kijk nu wat er gebeurt met de resulterende K-waarde van de kas als geheel en de energiebehoefte.
Kies nu een tweede en derde energiescherm en bekijk het effect op de K-waarde en de energiebehoefte.

Wat valt u op?
Van de meeste energieschermen is geen K-waarde bekend, maar een percentage % energiebesparing als dit scherm wordt gesloten. Een hoger % besparing betekent dus een lagere K-waarde.
Als de besparing 50% is, is de K-waarde van het scherm gelijk aan die van de kas.
Controleer dit.

Mogen bij meerdere gesloten schermdoeken de besparingspercentages worden opgeteld?

Zou het handiger zijn als bij een energiescherm de K-waarde wordt gespecificeerd in plaats van een % besparing?
Als u weet hoeveel energie (W/m²) het kost om uw kas bij een bepaald verschil kas – buiten op temperatuur te houden bij een geopend en gesloten scherm dan kunt u de effectieve K-waarde van uw kas en uw schermdoek zelf bepalen.