Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen richt zich op het realiseren van een optimaal groeiklimaat met lage energiekosten door gebruik van deels bestaande en deels nieuwe technieken die gebaseerd zijn op de energie- en vochtbalans van de kas en het gewas, en gebruik maken van plantkennis en natuurkundige principes. Deze website demonstreert een aantal van deze natuurkundige principes in de vorm van vereenvoudigde rekenmodellen. Door hiermee te spelen krijgt u een beter beeld van de processen die zich rond de energie- en vochtbalans in de kas afspelen, een eerste stap om de principes van Het Nieuwe Telen in de praktijk toe te kunnen passen.

Deze rekenmodellen zijn in opdracht van Kas als Energiebron (KaE) ontwikkeld door LetsGrow.com.

Vochtafvoer Vochtafvoer

Inblazen van buitenlucht is een gecontroleerde manier van ventileren en vocht afvoeren. Dit model laat zien hoeveel vocht er afgevoerd kan worden afhankelijk van buitentemperatuur en ventilator capaciteit.

Vochttransport Vochttransport

Om vochtophoping tussen het gewas te voorkomen moet vocht afkomstig van gewasverdamping zich in de kaslucht kunnen verplaatsen. Dit rekenmodel laat zien dat diffusie slechts een gering vochttransport oplevert en dat dit sterk bevordert wordt door luchtbeweging.

Energiebehoefte Energiebehoefte

De energiebehoefte van een kas is afhankelijk van de buitenomstandigheden en de isolatiewaarde van de kas. Dit rekenmodel laat dit zien voor een kas zonder energiescherm. Daarnaast toont het model de invloed van de gewasverdamping op de energiebehoefte.

Energieschermen Energieschermen

Effectief gebruik van energieschermen is een belangrijk middel om de energiebehoefte te beperken. Het gebruik van bij voorkeur meerdere schermen geeft echter tegelijk een beter en gelijkmatiger kasklimaat door minder uitstraling en kouval. Dit rekenmodel richt zich met name op het energieaspect.

Ventilatiesnelheid Ventilatiesnelheid

Ventilatie heeft tegelijk invloed op de energiebalans, de vochtbalans en de CO2 uitstoot van de kas. Dit rekenmodel demonstreert de invloed van kastemperatuur en RV op de ventilatiesnelheid en laat zien hoe door een goede keuze van streefwaarden de CO2 beter benut kan worden.

Instructies